Välkommen till Omtanken!

Omtanken är en ideell förening till stöd för personer som berörs av Borgholms kommuns äldreomsorg.

Föreningen skall verka för trivsel, stimulans och ledsagning för dessa personer.

Föreningen vill verka för goda kontakter med politiker och tjänstemän
och för ett gott samarbete med personal inom sjukvård och omsorg.

Föreningen vill i samarbete med lokala demensföreningar och
andra intresseföreningar anordna sammankomster av olika slag.

Alla som vill arbeta för dessa mål och stödja Omtanken är välkomna som medlemmar.

ASFS