Årsmöte i Borgholm

IMG_0367MÄRTHA BEHÅLLER KLUBBAN

Förste vice ordförande i Kommunstyrelsen Staffan Larsson klubbade in hela styrelsen och övriga funktionärer ytterligare ett år på föreningens årsmöte. Staffan informerade bland annat om att ytterligare ett äldreboende behöver uppföras, både på grund av slitna och omoderna lägenheter i de befintliga boendena, men också brist på vårdplatser. Diskussion är på gång och intresserade byggherrar finns. Staffan tog även upp kommunens stora kostnader för övrigt. Ombyggnad av skolan i Löttorp och byggande av hyreslägenheter med mera
staffan