Årsmöte på Soldalen

omtanken medlemsbrev

 

Årsmötet utsåg  Marcel van Luijn till mötesordförande med Gunvor Persson som mötessekreterare.

En imponerande mängd aktiviteter uppräknades i verksamhetsberättelsen.         IMG_8469

Den ekonomiska berättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bladås omvaldes som ordförande, Birgit Ennerfelt har valt att avgå ur styrelsen

Märtha Karlsson invaldes efter Birgit på ett år. Karin Fredriksson, Sibylla Axelsson och Lillemor Palmgren omvaldes på två år.

Omval av revisor Leif Johansson

IMG_8479

IMG_styrelse

Birgit Ennerfelt avtackades alla år i styrelsen

Nya styrelsen fr v Karin Fredriksson, Sibylla Axelsson, Gunvor Persson, Märta Karlsson, Hedvig   Eriksson, Lillemor Palmgren

 

 

 

 

 Efter mötet åts plockmat, Marcel berättade om sin flytt till Öland och sin syn på Borgholms framtida äldreomsorg

Den nya styrelsen höll ett konstituerande möte