Coronaviruset

Coronaviruset sätter stopp för alla föreningens aktiviteter till framåt hösten.
Då hoppas vi kunna återuppta vårt program.
Va rädda om Er.
Styrelsen