Dragspelsklubben på Soldalen

Ebbe Björklund hade bjudit in populära
Borgholms dragspelsklubb till måndagsträffen i februari.