Johan Barkewall på Träffpunken i Löttorp den 28 februari

Johan1
Johan berättade om en dag 1554 på Horns Kungsgård. Horn var en de av fem
Kungsgårdar på Öland och stod direkt under Stockholms slott.
De andra fanns i Ottenby, Gärdslösa, Rälla och Borgholm.
Vid middagen den dagen åt 26 personer i Spishuset. Tre bord dukades.
Ett fogdebord, där de med högsta rang satt, så spisbordet och slutligen
svennebordet. Det serverades bland annat höna i spad, syltor, lungmos, fisk
och osten. Till det dracks öl. Vid svennebordet serverades 2 stop öl per person.
Ett stop motsvarar 1,308 liter. Årsförbrukning av öl det året var 21262 liter.
På riksarkivet i Vadstena finns detaljerade uppgifter om den dagen.
Johan delgav oss några.