Jul på Träffpunkten Solrosen Strömgården

StrömgårdenEn försmak av jul på Träffpunkten Solrosen Strömgården
Många kom dan före dan för att lyssna på Lars Löttiger och Sten-Åse Andersson från
Färjestaden.