Kim Teleman på Åkerbohemmet om kvinnorna i Kristinelund

Kim flyttade permanent till Tims gård i KimKristinelund för tolv år sedan. När personer i
området berättade om de gamla husen och gårdarna, så var det kvinnor de pratade
om. Kvinnor som skött gårdarna – oftast med ett par kor i ladugården. Kvinnor som
fostrat stora barnkullar. Men var är männen? Det visade sig att männen var de som
arbetade långt borta och som reste tur och retur Amerika för familjens utkomst. En
familjefar hade rest turerna till Amerika tolv gånger för att dra hem pengar till gården