Kyrkpromenad med våfflor

En promenad till Högby kyrka, en fin kyrkoupplevelse och goda våfflor i
församlingshemmet. Ett tradition anordnat av Föreningen Omtanken i
samarbete med diakon Gunilla Sundström.
På kyrktrappan välkomnade prästen Magnus Johansson. Stunden i kyrkan inleddes
med klockringning so ombesörjdes av Lennart Sörman. Margareta Lundgren spelade orgel tillpsalmsången. Magnus betraktelse utgick från
kyrkans triumfkrucifix, som symboliserar triumfen över döden för den
återuppståndne Jesus.Sammankomsten fortsatte i församlingshemmet med goda
våfflor gräddade av Sibylla Axelsson, Karin Fredriksson och Marianne Wanneby
Modin från Föreningen Omtanken. Sonja och Mats Grim underhöll med förstärkning
av Magnus på bongotrummor. Allra sist utdelades blommorna, som prytt kaffeborden,
slumpvist till några av de trettiotalet närvarande.prästen

trion