Majvor och Börje Lovén på Träffpunkt Solrosen

cecilia2
Majvor och Börje Lovén från Färjestaden underhöll på Träffpunkt Solrosen –
Majvor med trevliga berättelser och gemensam sång och musik.