Miriam Eriksson visade bilder på träffpunkterna i Borgholm

miriams vinterbild

 

Efter vinterbilderna kom  vitsippor och blåsippor och alla vårblommor som vi  har börjat vänta på