Omtankens styrelsemöte i juni

Omtanken höll styrelsemöte i Karins sjöbod i Sandby

Styrelsen kom ovanligt mangrannt–Anna Sahlkvist avtackades från uppdraget som revisor

IMG_7601

 

IMG_7602