Pensionärsrådet

sammanträde den 3 oktober 2016–tre önskemål rörande Åkerbohemmet och dess närområde anmäldes

 

Fråga om utökning av Åkerbohemmets samlingssal kommer att utredas och kostnadsberäknas.

Utflyttning av fönsterväggen 2 m föreslås
Utflyttning av fönsterväggen 2 m föreslås--ger 15 kvadratmeter större samlingssal

Inglasning av  lägenheterna vid Åkerbohemmet kan tas upp om de boende har intresse och vilja att betala en något högre hyra.

tänkbar inglasning av uteplatse

tänkbar inglasning av uteplatser

Asfaltering av gång- och cykelstråk norr om Löttorpsvägen överlämnas till dem som arbetar med detaljplan för området.

Strurzenbeckers väg bör beläggas 200 m

Strurzenbeckers väg bör beläggas 200 m

 

Nästa sammanträde blir den 28 november.