Årsmöte på Åkerbohemmmet

Årsmötesförhandlingar inledde med Sofie utsågs till mötesordförande
och Gunvor Persson till mötessekreterare. En imponerande mängd
aktiviteter fanns uppräknade i verksamhetsberättelsen.    IMG_9663

 

           IMG_9686

 Nyvalda styrelseledamöter blevMärtha4 Cecilia Lindgren och Ebbe Björklund och omval av Gunvor Persson. Kvar är Karin Fredriksson, Sibylla Axelsson och Lillemor Palmgren. Övriga
funktionärer omvaldes. Maj-Britt Strindhag i valberedningen hade
avböjt omval. Kvar är Marianne Wanneby Modin och Anna Salqvist Johansson.

 

 

 

 

Märtha Karlsson valdes till ny ordförande då Anna Bladås avböjt omval.