Tony Strandberg Luciadagen på Ekbacka

Många hade samlats på Ekbacka 2/4 för att höra Tony Strandberg
sjunga och spela.
Tony fortsatte vidare till Ekbacka 5, dit boende från Ekbacka 6
strömmat till för att höra Tony. Många anhöriga hade också kommit
för att lyssna.Tony Strandberg