Utevandrarna

Varje tisdag sedan mars 2017 promenerar Föreningen Omtanken med vänner drygt
en timme i Löttorp tillsammans med boende på Åkerbohemmet. En mycket
uppskattad aktivitet av alla berörda – så uppskattat att uterullstolarna inte räckte till.
Föreningen Omtanken kontaktade Sparbankstiftelsen på norra Öland med önskemål
om ett ekonomiskt bidrag till inköp ett par uterullstolar. Och glädjande nog bidrog
Sparbankstiftelsen med 10 000 kr till detta. Föreningen Omtanken tackar för det
värdefulla bidraget.IMG_0732