Årsmöte på Åkerbohemmmet

Årsmöte på Åkerbohemmmet

Årsmötesförhandlingar inledde med att Sofie Loirendal utsågs till mötesordförandeoch Gunvor Persson till mötessekreterare.

En imponerande mängdaktiviteter fanns uppräknade i verksamhetsberättelsen.

IMG_9663

 

Märtha Karlsson valdes till ny ordförande då Anna Bladås avböjt omval.   IMG_9686IMG_9687

Heidi Eriksson hade också avböjt omval. Nyvalda styrelseledamöter blev
Cecilia Lindgren och Ebbe Björklund och omval av Gunvor Persson. Kvar
är Karin Fredriksson, Sibylla Axelsson och Lillemor Palmgren. Övriga
funktionärer omvaldes. Maj-Britt Strindhag i valberedningen hade
avböjt omval. Kvar är Marianne Wanneby Modin och Anna Salqvist
Johansson.