Bli medlem

Föreningen skulle uppskatta dig som medlem!

Du kan hjälpa till många sätt:
– Medverka i våra aktiviteter
– Hjälpa personer i äldreboenden att komma ut.
– Ledsaga vid besök på hälsocentral eller sjukhus.
– Ledsaga vid sammankomster och annat.

Eller bara vara stödjande medlem.
Årsavgift är: 100 kr per person.
Bankgironummer 298-0951.