Hur får vi råd?

fana1_1

Nationaldagsfirande, Skäftekärr.

Medlemmarna arbetar ideellt. Medlemsavgiften inbringar en mindre summa, och därutöver får vi bidrag från Borgholms kommun, som täcker löpande utgifter för administration mm. När vi får minnesgåvor ser vi det som särskilt uppmuntrande, eftersom gåvorna antyder att avlidna vänner har uttryckt uppskattning av vad vi försöker göra. Motsvarande gäller uppvaktningar vid födelsedagar och andra jubileer.

Vi anlitar underhållare i den mån vi har råd. Förtäring och blommor behövs för att ge festlig inramning till våra aktiviteter. Till sådant är vi beroende av bidrag.

Under flera år  fick vi bidrag från Stiftelsen Drottning Viktorias understödsfond.