Reiner Fölsters pilgrimsvandring

Reiner Fölster, Byrum berättade och visade bilder från sin pilgrimsvandring iNorra Spanien på Träffpunkten Åkerbohemmet

 

Reiner

 Reiner efter 37 dagar och helt utmattad tog han in på ett hostel i Santiago deCompostela. På frågan om vandringen har gett Reiner nya insikter blev svaret, ja, flera: Människan är gjord för att gå – det behövs så litet föratt kunna leva ett aktsamt liv.

Efter Reiners berättelse blev det kaffe med pumpatårta

IMG_9323